Kokoontumisrajoitukset eivät koske ravintoloiden normaalia toimintaa

Kokoontumisrajoituksia koskevat suositukset ja aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksista ovat aiheuttaneet hämmennystä jäsenkunnassa ja asiakkaissa. Epätietoisuutta on ollut siitä,

- mikä on yleisötilaisuus,
- voiko ravintolaan tulla pitämään yksityistilaisuuksia ja
- saako ravintolaan tulla esimerkiksi lounastamaan ryhmissä kokoontumisrajoitusten takia.

Kokoontuminen ravintolaan on sallittua myös poikkeusaikana

Ravintoloiden normaalia toimintaa ei koske viranomaisten asettamat kokoontumisrajoitukset. Ravintolat noudattavat tartuntatautilaissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjä velvoitteita ja rajoituksia. Ravintolaan on sallittua tulla myös seurueina ja ryhmissä. Yksityiset ja yritykset voivat tulla pitämään ravintolaan myös yksityistilaisuuksia. Yksityistilaisuuksia ovat esimerkiksi yrityksen henkilöstölleen järjestämät pikkujoulut tai yksityisen järjestämät hää- tai syntymäpäiväjuhlat tai muistotilaisuudet.

Ravintolassa noudatetaan aukioloaikaa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkoja koskevia rajoituksia. Ravintoloiden koronarajoitukset määräytyvät valtioneuvoston asetuksella, eivät sairaanhoitopiirien ilmoituksella.

MaRa päivittää omavalvontaohjeen ja rajoituksia koskevan taulukon, jos asetusta muutetaan.

Ravintolat ovat velvollisia ehkäisemään tartuntataudin leviämistä omavalvonnalla. MaRa on laatinut jäsenilleen kattavan omavalvontaohjeistuksen. Asiakkaiden on tärkeää noudattaa ravintolan antamia ohjeita hygieniasta ja riittävän etäisyyden ylläpitämisestä muihin asiakkaisiin.

Yleisötilaisuuksien järjestämistä rajoitetaan viranomaisten määräyksillä

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, jotka eivät ole yleisiä kokouksia. Yleisötilaisuudeksi ei lasketa jatkuvaluonteista, normaalia palvelutoimintaa ja muuta tiloissa yleisesti harjoitettavaa toimintaa. Jos karaoke, tietovisa tai levymusiikkia soittava DJ on osa ravintolan jatkuvaa toimintaa, ei niitä pidetä yleisötilaisuutena. Ravintolassa järjestettävät bändien livekeikat ovat lähtökohtaisesti yleisötilaisuuksia.

Epidemiatilanteesta johtuen aluehallintovirastot ja kunnat ovat rajoittaneet yleisötilaisuuksien järjestämistä. Osassa maata on sallittua järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM ohjeita. Osassa maata yleisötilaisuuksia on rajoitettu tiukemmin esimerkiksi kieltämällä kaikki yli 10 henkilön yleisötilaisuudet.